Välkommen till vår hemsida!

 

Vi är en ideell förening som vill väcka och underhålla intresset för konst.

 

 

Det gör vi genom att ordna

-utställningar i Hässleholm kulturhus

-föreläsningar - cafékvällar - oftast i kulturhuset

-utflykter och resor, såväl inom som utom Sverige

-samt inte minst genom att i samband med årsmötet ordna ett konstlotteri, finansierat av medlemsavgifterna.

 

 

Vi är ca 160 medlemmar och det finns plats för fler! Bland våra medlemmar finns flera lokala konstnärer.

 

Föreningen i sin tur är medlem i såväl Sveriges Konstföreningar (tillgodoser konstföreningarnas intressen), som Sveriges Allmänna Konstförening (stödjer enskilda konstnärer).

 

Gå gärna vidare till "Bli medlem" och se efter vilka förmåner du har som medlem.

Det gör vi genom att ordna

 

- utställningar i Hässleholm kulturhus

 

- föreläsningar-cafékvällar-oftast i kulturhuset

 

- utflykter och resor, såväl inom som utom Sverige

 

- samt inte minst genom att i samband med årsmötet

 

ordna ett konstlotteri,

 

 

Sponsorhörnet