Sponsorhörnet

Det gör vi genom att ordna

 

- utställningar i Hässleholm kulturhus och Senioren

 

- föreläsningar-cafékvällar-oftast i kulturhuset

 

- utflykter och resor, såväl inom som utom Sverige

 

- samt inte minst genom att i samband med årsmötet

 

ordna ett konstlotteri,

 

 

Välkommen till vår hemsida!

 

Vi är en ideell förening som vill väcka

och underhålla intresset för konst.