STYRELSEN 2017

Hlmkonst@gmail.com

 

Ordförande

Rutger Möller rutger@merutbildning.se 0705-130804

 

Kassör & vice ordförande

Ulf Råvik ulf.ravik@gmail.com 0451-81328 0723-230955

 

Utställningsansvarig

Anna-Stina Purk annastina.purk@gmail.com 0451-15209 0709-904746

 

Sekreterare

Göran Svärd goran@kraftmaklaren.se 0702-617111

 

Evenemangsansvarig

Elizabeth Möller elizabeth@merutbildning.se 0707-310804

 

Ledamot

Inga-Britt Jeppsson 0451-12127

 

Ledamot

Arne Forsell 0451-84186

 

Valberedning

Birgitta Niléhn 0709-393922

Åke Anderssom 0708-798880

Bo Krantz 0451-19107

Evert Storm 0703-300023