STYRELSEN 2018

                                                          Hlmkonst@gmail.com


Ordförande

Vakant                     


Kassör & vice ordförande

Ulf Råvik                              ulf.ravik@gmail.com             0451-81328     0723-230955


Utställningsansvarig

Kerstin Ek Svantesson        kerstin.eksvantesson@gmail.com                079-0775579


Sekreterare

Göran Svärd                        goran@kraftmaklaren.se                               0702-617111


Evenemangsansvarig

Elizabeth Möller                   elizabeth@merutbildning.se                          0707-310804


Utställningsansvarig

Irene Bratt Persson              irene.bratt@yahoo.se


Informationsansvarig

Arne Forsell                                                                         0451-84186


Valberedning

                

Tore Kvist                                                                                                   070-8597675

Evert Storm                                                                                                0703-300023