STYRELSEN 2018

Hlmkonst@gmail.com

 

Ordförande

Vakant

 

Kassör & vice ordförande

Ulf Råvik ulf.ravik@gmail.com 0451-81328 0723-230955

 

Utställningsansvarig

Kerstin Ek Svantesson kerstin.eksvantesson@gmail.com 079-0775579

 

Sekreterare

Göran Svärd goran@kraftmaklaren.se 0702-617111

 

Evenemangsansvarig

Elizabeth Möller elizabeth@merutbildning.se 0707-310804

 

Utställningsansvarig

Irene Bratt Persson irene.bratt@yahoo.se

 

Informationsansvarig

Arne Forsell 0451-84186

 

Valberedning

Tore Kvist 070-8597675

Evert Storm 0703-300023