STYRELSEN 2019

                                                          Hlmkonst@gmail.com

 

Ordförande

Elisabeth Möller                 elizabeth@merutbildning.se                          0707-310804      

              

Vice ordförande

Kerstin Ek Svantesson        kerstin.eksvantesson@gmail.com                079-0775579

 

Sekreterare

Göran Svärd                        goran@kraftmaklaren.se                               0702-617111

 

Programansvarig

Arne Forsell                          forsell@bildbyran.se                                     0708-810106

 

Utställningsansvariga

Kerstin Ek Svantesson

Irene Bratt Persson              irene_bratt@yahoo.se                                   0724-285495

 

Evenemangsansvarig

Margaretha Persson            margaretha46p@gmail.com                           076-8869262


Ledamöter

Kerstin Enarsson                 kerstinenarsson@hotmail.com                       070-8765400

Eva Eriksson                       1956eva2015moa@gmail.com

 

Valberedning           

Tore Kvist                                                                                                   070-8597675

Evert Storm                                                                                                0703-300023

Inga-Britt Jeppsson                                                                                    0705-791155