ÅRSMÖTET 14 februari i Kulturhuset

drog som vanligt många medlemmar.

Ca häften av  medlemmarna, dvs runt åttio, var på plats.


Det årliga lotteriet var dragplåster och vi kunde glädjas tillsammans

med elva vinnare när dragning förrättades. Endast fyra vinnare var inte på plats.

Grattis Karin till högsta vinsten!

Medlemmarna strömmade till och fick sin smörgås med kaffe.Vice ordförande ledde förhandlingarna och alla val blev som valberedningen föreslog. Nya styrelsen finns på annan sida.

Resan till Bromölla marknadsfördes på ett så förträffligt sätt, att fn är 30 anmälda.

Resans innehåll framgår på annan plats.

Överlämnades klubban till nyvalde ordföranden, som avtackade vice efter dennes sex år på posten.