Om HKF Styrelse

Vi är en ideell förening som startade 1990 som vill väcka


och underhålla intresset för konst.


Det gör vi genom att ordna;


- utställningar i Hässleholm kulturhus och Senioren


- föreläsningar- cafékvällar- oftast i kulturhuset


- utflykter och resor, såväl inom som utom Sverige


- ett konstlotteri i samband med årsmötet 

SPONSORER

                    Som medlem får du

- programblad i brevlådan vår och höst

- besöka våra cafékvällar till rabatterat pris och

- medta gäst till rabatterat pris

- medta gäst, i mån av plats, på våra resor

- minst en chans på tio att vinna i vårt årliga konstlotteri

- information via mail om evenemang i vårt närområde


                     Medlem blir du

genom att sätta in 200:- på bg 5228-5954 

eller swisha 123 454 20 72 och uppge namn och adress

eller genom att kontakta någon i styrelsen.

                                                             STYRELSEN 2019

                                                            Hlmkonst@gmail.com

 

Ordförande

Elisabeth Möller                  elizabeth@merutbildning.se                          0707-310804      

              

Vice ordförande

Kerstin Ek Svantesson        kerstin.eksvantesson@gmail.com                079-0775579

 

Sekreterare

Göran Svärd                        goran@kraftmaklaren.se                               0702-617111

 

Programansvarig

Arne Forsell                          forsell@bildbyran.se                                     0708-810106

 

Utställningsansvariga

Kerstin Ek Svantesson         

Irene Bratt Persson              irene_bratt@yahoo.se                                   0724-285495

 

Evenemangsansvarig

Margaretha Persson            margaretha46p@gmail.com                           076-8869262


Ledamöter

Kerstin Enarsson                 kerstinenarsson@hotmail.com                       070-8765400

Eva Eriksson                       1956eva2015moa@gmail.com

 

Valberedning           

Tore Kvist                                                                                                   070-8597675

Evert Storm                                                                                                0703-300023

Inga-Britt Jeppsson                                                                                    0705-791155