Stadgar Konstlotteri Vinstkatalog

                                                                    KONSTLOTTERI


Vid Hässleholms konstförenings årsmöte genomförs årligen ett konstlotteri. Reglerna för lotteriet är följande:


Varje medlem har en lott. Dragning på närvarande medlem, innebär att medlemen väljer sin vinst.


Dragning på icke närvarande medlem, som har lämnat fullmakt, innebär att valet görs enligt fullmakten. Finns inget konstföremål kvar, som medlemen prioriterat, går det högst värderade föremålet till medlemen.


Dragning på icke närvarande medlem, som inte lämnat fullmakt, innebär att valet görs av det vid dragningstillfället högst värderade konstföremålet.


Det finns tre vinster, märkta A, B och C, som lottas ut till de närvarande utan någon vinst tidigare under dragningen.


Hässleholm 19 oktober 2015

Styrelsen för Hässleholms konstförening